De 13 danske medlemmer af Europa-Parlamentet

De 13 nyvalgte danske medlemmer af Europa-Parlamentet begyndte deres arbejde med den første samling i Europa-Parlamentet den 1.-3.  juli 2014, hvor de vigtige udvalgsposter også blev fordelt. 

De 13 danske medlemmer af Europa-Parlamentet

Parti/bevægelse Politisk gruppe i Europa-Parlamentet
Socialdemokraterne Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater (S&D)
Jeppe Kofod

Medlem af Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE)

Stedfortræder  i Økonomi- og Valutaudvalget   (ECON)

 Kontakt: jeppe.kofod@europarl.europa.eu  

Christel Schaldemose

Medlem af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO)

Stedfortræder  i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og  Fødevaresikkerhed (ENVI)

 Kontakt: christel.schaldemose@europarl.europa.eu

Ole Christensen

Medlem af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL)

Stedfortræder  i Fiskeriudvalget (PECH)

 Kontakt: ole.christensen@europarl.europa.eu

Radikale Venstre Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (ALDE)
Morten Helveg Petersen

Næstformand i Udvalget Industri, Forskning og Energi (ITRE)

Stedfortræder i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE)

 Kontakt: mortenhelveg.petersen@europarl.europa.eu

Det Konservative Folkeparti Det Europæiske Folkepartis Gruppe (EPP)
Bendt Bendtsen

Medlem af Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE)

Stedfortræder i Udvalget for International Handel (INTA)

 Kontakt: bendt.bendtsen@europarl.europa.eu

Socialistisk Folkeparti Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance (GREENS/EFA)
Margrete Auken

Medlem af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI)

Medlem af Udvalget for Andragender (PETI)

 Kontakt: margrete.auken@europarl.europa.eu

Folkebevægelsen mod EU Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre (GUE/NGL)
Rina Ronja Kari

Medlem af Budgetkontroludvlaget (CONT)

Medlem af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL)

Stedfortræder i Økonomi- og Valutaudvalget (ECON)

 Kontakt: rinaronja.kari@europarl.europa.eu

Dansk Folkeparti De Europæiske Konsevative og Reformister (ECR)
Morten Messerschmidt

Medlem af Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (AFCO)

Stedfortræder i Økonomi- og Valutaudvalget (ECON)

Stedfortræder i Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE)

 Kontakt: morten.messerschmidt@europarl.europa.eu

Rikke Karlsson

Medlem af Kultur- og Uddannelsesudvalget (CULT)

Medlem af Udvalget om Andragender (PETI)

Stedfortræder i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE)

 Kontakt: rikke.karlsson@europarl.europa.eu

Anders Primdahl Vistisen

Medlem af Budgetkontroludvalget (CONT)

Stedfortræder i Budgetudvalget (BUDG)

Stedfortræder i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE)

 Kontakt: anders.vistisen@europarl.europa.eu

Jørn Dohrmann

Medlem af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI)

Stedfortræder i Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRO)

 Kontakt: jorn.dohrmann@europarl.europa.eu

Venstre Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (ALDE)
Ulla Tørnæs

Næstformand i Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL)

Stedfortræder i Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO)

 Kontakt: ulla.tornaes@europarl.europa.eu

Jens Rohde

Medlem af Udvalget om Landbrug  og Udvikling af Landdistrikter (AGRI)

Stedfortræder i Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE)

 Kontakt: jens.rohde@europarl.europa.eu